Człowiek - najlepszą inwestycją!

Kierując się tą dewizą Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni, który
bierze udział w projekcie „Modernizacja Procesu Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”
nawiązał współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową im. PCK w Opolnie Zdroju. W ramach
tego projektu nauczyciel z ZSZ mgr Małgorzata Szymaniak prowadzi zajęcia rozwijające
zainteresowania twórczością teatralną.


W dniu 20 listopada 2012r. grupa uczennic z klasy II technikum obsługi turystycznej
biorących udział w projekcie wraz z nauczycielem prowadzącym rozpoczęła cykl spotkań z
najmłodszymi uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju. Będą one
miały na celu przybliżenie dzieciom twórczości Jana Brzechwy. Podczas pierwszego spotkania
dziewczęta w samodzielnie przygotowanych strojach recytowały dzieciom wiersz„Na straganie”,
Po skończonej prezentacji uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości o
postaciach z tego utworu poprzez wspólną zabawę, rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.
Koordynatorami i pomysłodawcami współpracy między szkołami są ze strony PSP im PCK w
Opolnie Zdroju-pedagog szkolny Agnieszka Purzycka, a z ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni
nauczyciel historii i bibliotekarz – Małgorzata Szymaniak.
Po pierwszym spotkaniu obie strony były w wyśmienitym humorze, zarówno dzieci jak i
młodzież zadowolone były z charakteru i przebiegu spotkania. Ponadto obie strony czerpią z tej
współpracy wymierne korzyści. Młodzież podnosi swoje kwalifikacje (nie tylko artystyczne!) i
poczucie własnej wartości, natomiast dzieci uczą się poprzez zabawę. Ponadto jest to pokazanie
młodszym uczniom ciekawej formy pracy, jaką jest teatr.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu!